Tìm kiếm
 

Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Đến cơ quan BHXH
Trên báo giấy
Trên Internet
Trên Website BHXH
Từ nhiều nguồn khác nhau

Online : 3
Lượt truy cập :

  Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định - Tham gia bảo hiểm xã hội bảo đảm cho cuộc sống của bạn.
( 15/11/2012 08:52 )
Giải pháp thực hiện lộ trình BHYT toàn dân trên địa bàn Huyện An Lão – Bình Định

Hơn 03 năm thực hiện Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), trên địa bàn huyện An Lão đã có 24.800 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 92% dân số. Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ BHYT ở một số nhóm đối tượng còn thấp; tỷ lệ người tham gia BHYT chưa đồng đều giữ các xã, thị trấn của huyện. 


Toàn huyện hiện có 07 xã tham gia BHYT đạt 100%; 3 xã, thị trấn có tỷ lệ dân số tham gia BHYT thấp hơn mức bình quân chung của huyện. Tỷ lệ người cận nghèo tham gia BHYT bằng 50,3% số người cận nghèo của huyện; đối tượng tự nguyện nhân dân (ngoài cận nghèo) tham gia đạt 55%; đối tượng học sinh theo quy định của Luật BHYT là đối tượng bắt buộc, song tỷ lệ học sinh tham gia BHYT cũng chỉ đạt 89% tổng số học sinh hiện có.

Là một huyện vùng cao, nằm trong 62 huyện nghèo trong cả nước, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, nên công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHYT còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Ước tính toàn huyện vẫn còn hơn 2.000 người chưa tham gia BHYT, kể cả người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân. Nguyên nhân chính là do chủ sử dụng lao động không đóng hoặc trốn đóng BHYT; về phía người người lao động, do thiếu hiểu biết về pháp luật BHYT và do áp lực việc làm nên không dám đấu tranh đòi quyền lợi tham gia BHYT, mặt khác các doanh nghiệp tư nhân chưa có tổ chức công đoàn, nên chưa bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, trong khi chế tài xử phạt vi phạm BHYT quá nhẹ, chưa có tác dụng răn đe.

Đối với BHYT học sinh, thời gian qua chưa có sự chỉ đạo chặt chẽ của các cấp chính quyền và sự phối hợp của cơ quan chuyên môn trên địa bàn, cộng với công tác tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT làm chưa tốt, nên tỷ lệ học sinh tham gia chưa cao; nhóm trẻ em dưới 6 tuổi là đối tượng được ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT, nhưng vẫn còn nhiều cháu chưa có thẻ BHYT, nguyên nhân một phần chính quyền địa phương lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT không kịp thời, một phần do các bậc phụ huynh chưa quan tâm nhiều đến việc đăng ký nhận thẻ  BHYT cho con em mình, do trẻ em dưới 6 tuổi được sử dụng giấy khai sinh, giấy chứng sinh đi KCB. Theo quy định của Luật BHYT, từ 2012, người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng BHYT, nhưng đến nay chưa triển khai được vì chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện.

Trong nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu BHYT toàn dân trên địa bàn huyện, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục thực hiện các giải pháp mạnh mẽ, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cơ quan chức năng trên địa bàn, trong đó các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội từ cấp huyện đến cấp cơ sở cần xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng tổ chức đoàn thể, từng ngành chức năng liên quan trong việc tổ chức thực hiện lộ trình BHYT toàn dân theo Nghị quyết của Đảng và Chính phủ; các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn, theo chức năng, nhiệm vụ, tăng cường tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn, cụ thể:

- Phòng Y tế với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về BHYT chủ trì, phối hợp với các ban, ngành có liên quan tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2016-2020; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện các giải pháp chung của từng giai đoạn, tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm: tăng tỷ lệ bao phủ BHYT, nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh BHYT của người tham gia BHYT.

- BHXH huyện với trách nhiệm là cơ quan trực tiếp tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHYT, tích cực phối hợp với Phòng Y tế và các ngành liên quan tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch, mục tiêu cụ thể đối với từng xã, thị trấn, từng nhóm đối tượng; phối hợp với Hội đồng giáo dục pháp luật huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHYT đến người dân ở vùng sâu, vùng xa; phối hợp với các ngành thực hiện giải pháp mở rộng độ bao phủ BHYT đến các nhóm đối tượng, đặc biệt là nhóm cận nghèo, nhân dân, học sinh và người lao động trong các doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính trong tổ chức thu, phát hành thẻ BHYT, khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi, giảm phiền hà cho người tham gia BHYT.

- Phòng Tài chính huyện tăng cường trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan trong việc kiểm tra, giám sát các nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước cấp phí mua BHYT, để bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn kinh phí đóng BHYT và hỗ trợ mức đóng BHYT cho các nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật.  

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra xác định đối tượng hộ gia đình nghèo, cận nghèo theo quy định, lập danh sách các nhóm đối tượng thuộc Phòng quản lý, nhất là đối tượng thuộc hộ nghèo và người dân tộc thiểu số sống trong vùng đặc biệt khó khăn, đề nghị cấp thẻ BHYT kịp thời phục vụ khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT.

- Phòng Giáo dục - Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp về phát triển, nâng cao chất lượng công tác y tế trường học; xây dựng tiêu chí kế hoạch phát triển BHYT tại các trường công lập, ngoài công lập trong toàn huyện; đưa chỉ tiêu học sinh tham gia BHYT đạt 100% vào trong các nhiệm vụ trọng tâm của các trường học hằng năm; phối hợp với Phòng Y tế chỉ đạo thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh tại các nhà trường.  

- UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện lộ trình BHYT toàn dân trên địa bàn quản lý; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT; đưa chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ BHYT vào trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để phấn đấu thực hiện, gắn việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới với thực hiện chỉ tiêu về BHYT./.   

 Trần Đình Khoa - Giám đốc BHXH huyện An LãoCác tin khác :

Hoài Nhơn tăng tốc trên lộ trình BHYT toàn dân   ( 11/04/2014 10:28)
Thêm 6 tháng thí điểm giám định hồ sơ thanh toán BHYT theo tỷ lệ   ( 31/03/2014 03:49)
Viện phí tăng, bệnh viện đua nhau “hốt bạc”   ( 11/10/2012 08:30)
Khám bệnh thời viện phí tăng đã 'dễ thở' hơn   ( 14/09/2012 04:07)
Hàng ngàn thẻ BHYT đã phát hành nhưng chưa đến tay người dân   ( 07/09/2012 09:14)

Công văn số 545/BHXH-TCHC ngày 22/8/2014 Về việc phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
Công văn số 503/HDLT-SGD&ĐT-BHXH ngày 11/8/2014 Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2014
Kế hoạch số 516/KH-BHXH ngày 15/8/2014 Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản do bảo hiểm xã hội tỉnh ban hành năm 2013
Bản công bố hệ thống quản lý chất lượng tại Bảo hiểm xã hội Bình Định phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Công văn số 363/BHXH-TCHC ngày 13/6/2014 của BHXH tỉnh về việc tự công bố, áp dụng và duy trì cải tiến HTQLCT theo TCVN ISO 9001:2008
Quyết định số 558/QĐ-BHXH ngày 23/5/2014 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Quyết định phê duyệt phương án xử lý kết quả rà soát kết quả năm 2013
Công văn số 302/BHXH-TCHC ngày 19/5/2014 của BHXH tỉnh về việc viết tin, bài tuyên truyền cung cấp cho trang thông tin điện tử
Dự thảo sửa Luật BHXH
Dự kiến danh sách nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất xắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2013
Quy trình bổ sung kèm theo QD9 của BHXH Việt Nam Quy trình giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo QĐ 613-QĐ/TTg
Hỏi về chế độ thai sản
Chế độ nghỉ thai sản
thanh toán chi phi khám bệnh của người hưởng bảo hiểm y tế
hoi ve che do nghi duong suc
Hỏi về thủ tục thanh toán trực tiếp BHYT
về đóng BHYT tiếp tục khi bị nghỉ việc
hoi
Thủ tục hưởng chế độ nghỉ chăm con ốm
Hỏi về BHYT đối với người nhiễm CĐHH khi nằm viện co thanh toán không
BẢO HIỂM XÃ HỘI


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 38 Trường Chinh, Phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại : (056) 3820969 - 3826110